svarstomoji demokratija

svarstomoji demokratija
svarstomoji demokratija statusas T sritis Politika apibrėžtis Šiuolaikinė demokratijos teorija ir praktika, priimant sprendimus teikianti pirmenybę svarstymų, argumentuotos diskusijos, o ne balsavimo procedūrai. Susiformavo 20 a. 9–10 dešimtmetyje, siejama su Naujosios kairės politine tradicija; žymiausi atstovai – J. Habermasas, J. Elsteris, J. Fishkinas, J. Dryzekas. Siekia išplėsti demokratijos ribas ir kokybę, kritikuoja minimalistinę, tik balsavimo procedūra apribotą demokratijos sampratą. Teigia, kad argumentuota diskusija labiau nei derybos ar balsavimas pagerintų priimamus sprendimus, įtvirtintų teisėtumą, stiprintų piliečių politinį sąmoningumą ir atsakomybę. Argumentuota diskusija turinti transformacinę galią, ji gali keisti savanaudiškus interesus, artinti juos prie viešojo intereso ir abipusiai priimtinų sprendimų. Fishkinas savo darbuose nagrinėja praktinius svarstomosios demokratijos principų įgyvendinimo būdus. Jis iškelia ir pagrindžia diskusinių apklausų (angl. deliberative poll) idėją – jos įgyvendinimas leistų reformuoti rinkimų sistemą ir visą sprendimų priėmimo procesą. Nuo įprastų viešosios nuomonės apklausų skiriasi tuo, kad statistiškai atrinktų žmonių grupės su ekspertais ir politikais aptaria svarbius klausimus, po to užpildo anketas. Naujas galimybes šiai praktikai atveria informacinių technologijų (interneto) naudojimas politinėms diskusijoms. atitikmenys: angl. deliberative democracy ryšiai: susijęs terminasdalyvaujamoji demokratija susijęs terminastiesioginė demokratija

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • demokratija — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo forma, kai valdžia kyla iš piliečių valios, įstatymus leidžia laisvais ir reguliariais rinkimais renkami tautos atstovai, valdo pagal konstitucijoje nustatytus įgaliojimus veikianti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • dalyvaujamoji demokratija — statusas T sritis Politika apibrėžtis Šiuolaikinė demokratijos teorija, teigianti išplėstos demokratijos idėją, aktyvų piliečių dalyvavimą priimant sprendimus. Susiformavo 20 a. 7–8 dešimtmetyje, siejama su Naujosios kairės politine tradicija;… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • tiesioginė demokratija — statusas T sritis Politika apibrėžtis Tiesioginis piliečių dalyvavimas priimant politinius sprendimus; mažų politinių junginių valdymo forma. Istoriškai taikyta senovės Atėnuose, Italijos ir JAV miestuose, Šveicarijos kantonuose. Pakitus… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • democracy — demokratija statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės valdymo forma, kai valdžia kyla iš piliečių valios, įstatymus leidžia laisvais ir reguliariais rinkimais renkami tautos atstovai, valdo pagal konstitucijoje nustatytus įgaliojimus… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • deliberative democracy — svarstomoji demokratija statusas T sritis Politika apibrėžtis Šiuolaikinė demokratijos teorija ir praktika, priimant sprendimus teikianti pirmenybę svarstymų, argumentuotos diskusijos, o ne balsavimo procedūrai. Susiformavo 20 a. 9–10… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • participatory democracy — dalyvaujamoji demokratija statusas T sritis Politika apibrėžtis Šiuolaikinė demokratijos teorija, teigianti išplėstos demokratijos idėją, aktyvų piliečių dalyvavimą priimant sprendimus. Susiformavo 20 a. 7–8 dešimtmetyje, siejama su Naujosios… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • direct democracy — tiesioginė demokratija statusas T sritis Politika apibrėžtis Tiesioginis piliečių dalyvavimas priimant politinius sprendimus; mažų politinių junginių valdymo forma. Istoriškai taikyta senovės Atėnuose, Italijos ir JAV miestuose, Šveicarijos… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”